AKTUALITY

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Účast na přijímacích zkouškách byla již tradičně veliká. V přiložených souborech najdete pod svým číslem hodnocení přijímacích zkoušek - pozor, nejedná se o výsledek přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude škola rozesílat mailem nejpozději do 16. 6. 2023 až na základě uvolněných míst. Hodnocení VO Hodnocení TO Hodnocení HO

Naše pětiletá klavíristka na celostátní přehlídce.

Ve dnech 25.4.- 27.4.2023 se konala v Poličce celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Naši školu vzorně reprezentovala klavíristka Maruška Hrbková ze třídy MgA. Barbory Kavanové. Na klavir hraje cca rok, byla druhým nejmladším účastníkem soutěžní přehlídky a získala zlaté pásmo spolu se zvláštním oceněním za interpretaci. Gratulujeme!

Úspěch našich žákyň na krajském kole soutěže ZUŠ

Dne 26.4. se v Ořechově uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na keyboard. Naše žákyně Helena Smolková a Aneta Doležalová výbroně reprezentovaly školu a dovezly krásné první a druhé místo. Helena Smolková navíc postupuje do kola ústředního, kde bude soutěžit mezi republikovou špičkou. Velký dík za přípravu patří jejich učiteli Karlu Vágnerovi.

Ohlédnutí za soustředěním

Ve dnech 19. - 23.4. se uskutečnilo soustředění, kterého se zúčastnili žáci tanečního oboru spolu s vybranými soubory oboru hudebního. V malebném prostředí areálu ve Zbraslavicích jsme se věnovali intenzivní přípravě, stejně jako všemožným zajímavým a zábavným aktivitám. Ještě stále zpracováváme spoustu pozitivních dojmů, proto bude našemu IT oddělení chvilku trvat, než sem přidá

Přejít nahoru