Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
webové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky:  www.zusstrelice.cz
Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou ve výpisech názvů dokumentů doplněny sdělením o typu cílového souboru (souborová přípona nebo ikona použitého formátu) a jeho velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

pdf – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader

Kontakt na správce stránek

Základní umělecká škola Střelice, příspěvková organizace
nám. Svobody 116/17, 66447 Střelice
zus(zav)zusstrelice.cz