Aktuality

Výstava výtvarného oboru

V úterý 21. 6. 2022 byla na Obecním úřadu Střelice zahájena výstava výtvarného oboru s názvem Proměny přírody. Výstava bude otevřená od 21. 6. do 24.6. vždy mezi 17,00 - 19,00 hod.

Taneční vystoupení – ohlédnutí

V neděli proběhlo v Brně závěrečné vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru. V zaplněném kabaretu Cabaret Des Péchés jme měli možnost vidět dvouhodinové vystoupení plné barev, pestrých kostýmů a hlavně krásně zvládnutých tanečních choreografií paní učitelky Lenky Kroupové a Kateřiny Práškové. V galerii přinášíme pár fotografií...

Přijímací řízení 2022/2023

Počty zájemců o výuku na ZUŠ Střelice ve školním roce 2022/23 podle oborů a počty přijatých Hudební obor :  66 uchazečů podalo 85 přihlášek, přijato 30 žáků do předmětů - viz. tabulka Výtvarný obor: 28 uchazečů  /2 se přijímací zkoušky neúčastnili/, přijati 4 žáci Taneční obor: 29 uchazečů /1 se přijímací zkoušky neúčastnil/, přijati 3

Absolventské koncerty – ohlédnutí

Ve středu 8. 6. 2022 proběhl třetí, závěrečný Absolventský koncert letošního školního roku. Všem absolventům blahopřejeme k jejich výkonům a do budoucna přejeme mnoho dalších krásných chvil strávených s hudbou...

Ústřední kolo soutěže ZUŠ- dechové nástroje

Ústřední kolo soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje se konalo 20. 5. 2022 v Praze. Mezi devět nejlepších saxofonistů v IX. kategorii se probojoval žák naší školy Marek Zamazal, kterého porota za jeho výkon ocenila 1. místem. Děkujeme Markovi za skvělou reprezentaci ZUŠ Střelice, velmi si vážíme jeho práce a k

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

V přiložených tabulkách zveřejňujeme hodnocení  zájemců o studium při příjímacích zkouškách do ZUŠ Střelice na příští školní rok. Uchazeči jsou seřazeni podle pořadového čísla, které jim bylo přiděleno. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zaslány zákonným zástupcům na emailové adresy do 10. 6. 2022. Obsazeno může být jen tolik míst v jednotlivých oborech, kolik stávajících žáků

Přijímací zkoušky – Taneční obor

Příjímací zkoušky do Tanečního oboru proběhnou dne 13. května 2022 v sále ZUŠ Střelice v rozmezí mezi 15,00 až 18,00 hodinou. Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Posuzuje se: pohybové dispozice- ohebnost, pružnost, flexibilita, tanečnost, schopnost zopakovat pohyb a orientace v prostoru rytmické cítění komunikativnost. Sebou postačí pohodlné oblečení na cvičení (legíny,

Přijímací zkoušky – Hudební obor

Příjímací zkoušky do Hudebního oboru proběhnou dne 11. května 2022 v prostorách ZUŠ Střelice v rozmezí mezi 15,00 až 18,00 hodinou. Při přijímací zkoušce jsou ověřovány předpoklady dětí ke studiu prostřednictvím zkoušky z intonace, rytmu, motoriky a komunikace. Ke zkoušce postačí přijít s úsměvem a dobrou náladou, zkouška trvá cca 15 minut. Na všechny zájemce

Přejít nahoru