Aktuality

Magický klavír v proměnách času

Dne 21. listopadu se konal VIII. ročník mezinárodního klavírního festivalu Magický klavír v proměnách času v Opavě. Letošní festival se uskutečnil v atraktivních prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, kde byl pro účastníky, pedagogy i posluchače připraven bohatý program. Tento rok naši školu reprezentovali žáci ze třídy paní učitelky Vanesy Ignatove Graboń a Barbory Kavanové.

Studie přístavby ZUŠ Střelice

V roce 2018 si nechala naše škola vypracovat studii přístavby, která by pomohla v budoucnu vyřešit problém s chybějícím sálem. Pro naše hudební vystoupení a výstavu výtvarného oboru v současné době využíváme sál obecního úřadu. Pro taneční vystoupení sokolovnu. Na konci minulého školního roku jsme pronajali pro taneční vystoupení Brněnské divadlo Radost, ale pronájem je drahý a není

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – Ohlédnutí

Byla radost sledovat jednotlivá vystoupení tanečního oboru, která proběhla v důstojné atmosféře brněnského divadla Radost. Vše si můžeme připomenout na fotografiích Josefa Martince, absolventa předmětu EZHZT...

Absolventské koncerty – ohlédnutí

Máme za sebou řadu Absolventských koncertů. V letošním školním roce absolvovalo 27 žáků na pěti koncertech, které proběhly v příjemné a výjimečné atmosféře. Jsme na naše absolventy pyšní a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším snažení. V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie žáků EZHZT...