Aktuality

V pondělí 10. 6. 2019 byla na Obecním úřadu Střelice zahájena výstava Výtvarného oboru. V přiložené galerii se můžete podívat na pár fotografií. Výstava je otevřena v odpoledních hodinách do pátku 14. 6. 2019.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT – ohlédnutí

Máme za sebou poslední Žákovský koncert, který se uskutečnil 5. 6. 2019 v sále Obecního úřadu Střelice. V závěru školního roku nás nadále čekají další vystoupení. Nenechte si ujít zahájení výstavy Výtvarného oboru, Taneční vystoupení, Souborový koncert a koncert v Ostopovicích. Více o připravovaných akcích naleznete v záložce Kalendář ...

Absolventské koncerty – ohlédnutí

Máme za sebou řadu Absolventských koncertů. V letošním školním roce absolvovalo 27 žáků na pěti koncertech, které proběhly v příjemné a výjimečné atmosféře. Jsme na naše absolventy pyšní a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším snažení. V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie žáků EZHZT...

Přijímací řízení pro školní rok 2019 – 2020 – hodnocení

Vážení rodiče. V přiložené galerii najdete výsledky hodnocení  dětí na Přijímacím řízení pro školní rok 2019 -2020. Po kliknutí na aktivní nadpis se ukáže modrá listina hudebního oboru, oranžová listina tanečního oboru a zelená listina výtvarného oboru...

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KEYBOARD – OHLÉDNUTÍ

Blahopřejeme Elišce Zadákové ze třídy pana učitele Karla Vágnera k 1. místu v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na keyboard. Pro naši školu je to velmi výjimečné ocenění, protože se jedná o prvního žáka, který byl v celostátním kole prvním místem oceněn. Elišce i panu učiteli děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy a

Novohradská flétna

Žákyně ze třídy paní učitelky Kristiny Rafailov se zúčastnily 16. ročníku mezinárodní soutěže Novohradská flétna. Karolína Dejlová obdržela čestné uznání a Anna Martinů třetí místo. Všem moc blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – HUDEBNÍ OBOR, VÝTVARNÝ A TANEČNÍ

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020, kde se ověřují studijní předpoklady žáka, proběhnou v prostorách ZUŠ Střelice. Výtvarný obor 21. 5. 2019 v 16 a 17 hodin, Hudební obor a Taneční obor 24. 5. 2019 mezi 15 – 18 hodinou. Škola má v současnosti naplněnou kapacitu. Žák může být přijat pouze v případě uvolněného místa v požadovaném oboru nebo

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

Srdečně Vás zveme na Absolventské koncerty, které proběhnou od 22.5.2019 - 31.5.2019 v sále Obecního úřadu Střelice, vždy od 18,00 hodin. Těšíme se na Vaši účast.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA KEYBOARD – OHLÉDNUTÍ

Blahopřejeme žákům ze třídy pana učitele Karla Vágnera k pěkným umístěním v krajské soutěži ZUŠ ve hře na keyboard. 1. místo s postupem do celostátního kola vybojovala Eliška Zadáková, 2. místo získal Hynek Markytán a 3. místa získali Keito Pracný a Aneta Doležalová. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Elišce přejeme hodně úspěchu v celostátním kole.

Koncert z díla L. Janáčka v Brně

Dne 11. 4. 2019 pořádala ZUŠ Smetanova 8, Brno komentovaný večer skladeb Leoše Janáčka. Na tomto velmi zajímavém a divácky hojně navštíveném koncertě účinkovali i žáci naší školy: Alžběta Šmýdová, Veronika Zamazalová, Matěj Zamazal, interpretovali Janáčkovy Národní písně na Moravě.