Aktuality

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, žáci. Z důvodu vládních opatření přechází naše škola od 4. 1. 2021 ve všech vyučovaných předmětech k distanční formě vzdělávání. Podrobné informace o způsobu distanční výuky obdržíte od svých vyučujících. S přáním dobrého zdraví Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice

Volné dny 21. a 22. prosince 2020

Vážení rodiče a žáci, vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků, mimo jiné také základních uměleckých škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020

Prezenční výuka od 25. 11. 2020

Vážení žáci a rodiče. Prezenční výuka je od středy 25. 11. 2020 umožněna individuálním předmětům v podobě jeden učitel - jeden žák. Kolektivní výuka nadále probíhá formou distanční výuky…

Výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci. Usnesení vlády omezuje od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělání v základní umělecké škole. V praxi to znamená, že se od středy 14. 10. 2020 ve všech předmětech vracíme k distanční výuce. Děkujeme za pochopení

Výuka od 12.10.2020

Na základě úpravy mimořádných opatření spočívající v povolení individuální výuky na ZUŠ tzn. /jeden učitel - jeden žák/ od 12. 10. 2020 obnovujeme běžný provoz této výuky se stále platnými hygienickými opatřeními pro výuku. V případě spojených hodin /dva žáci - jeden učitel/ bude tato výuka rozdělena. O rozvržení této výuky vás budou informovat vyučující.

Distanční výuka

Z nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jmk se od 5. 10. 2020 omezuje provoz základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Z tohoto důvodu bude od pondělí 5. října probíhat výuka všech předmětů distančním způsobem. Prosím informujte své vyučující o zapojení žáka do této

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Rozvrhy individuální výuky hudebního oboru se sestavují od 1. září v termínech, které obdržíte zprávou od jednotlivých vyučujících. Výuka tanečního a výtvarného oboru má stanovené rozvrhy, které rovněž obdržíte od vyučujících. Hudební nauka v rámci hudebního oboru má pevný rozvrh:      Po 14:10-14:55 2. ročník Po 15:00-15:45 3. ročník -/1. skupina/ Po 16:00-16:45 1. ročník Po 16:50-17:35 4.

Přejít nahoru