Taneční obor

  • PTV – přípravná taneční výchova pro žáky od 5 – 7 let
  • I. stupeň – 7leté studium pro žáky od 7 let
  • II. stupeň – 4leté studium pro žáky od 14 let
  • Studium pro dospělé

Vyučované předměty

Taneční tvorba a interpretace

Cílem výuky je vzbudit v dětech pozitivní vztah k pohybu a tanečnímu umění. V přípravném studiu si žáci formou pohybových her osvojují základní taneční kroky, pohybové návyky a správné držení těla. Během dalšího studia zdokonalují koordinaci a kultivovanost pohybu, hudební i prostorové cítění. Získávají přehled a dovednosti v oblasti klasického, lidového, současného a jazzového tance.  Součástí výuky je i vlastní tvorba a improvizace.

Učitel
taneční praxe, baletní průprava, lidový, klasický, současný tanec Lenka Kroupová, DiS.
taneční praxe, baletní průprava, lidový, klasický, současný tanec Bc. Kateřina Prášková

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit