Elizabeta Pobirchenko, magistra umění

Tanci se začala věnovat od pěti let, kdy nastoupila do uměleckého souboru Dudárik. Po zvládnutí tanečních základů nastoupila v deseti letech na Taneční konzervatoř na obor balet a choreografie. Po úspěšném ukončení studia na konzervatoři v roce 1998 nastoupila do angažmá v divadle do souboru klasického baletu. Následující rok přešla do Baletní akademie, kde působila do roku 2006 jako učitelka baletu. Současně s touto pracovní praxí pokračovala ve studiu na univerzitě, kde úspěšně dokončila magisterský obor divadelní umění – choreografie klasického baletu. V letech 1999-2022 pracovala také ve vzdělávacím a kulturním centru Master class s vlastním tanečním studiem Releve, jako choreograf a režisér dětských baletů, muzikálů a tanečních vystoupení. Po neočekávaných událostech v roce 2022, kdy bylo nutné vlastní studio uzavřít a změnit bydliště, pracuje jako pedagog v Baletní škole I. V. Psoty při NdB, kde společně s výukou tanečního oboru na Základní umělecké škole ve Střelicích působí nadále.

Vyučuje: Taneční tvorba a interpretace