Rychlá rota

Soubor, jehož konceptem je hrát hudbu taneční (v moderním smyslu slova)  a to hlavně bez not. Hráči souboru se tak učí více vnímat svou roli v souboru a ostatní spoluhráče. Repertoár tvoří vlastní skladby. Vyučuje Jan Galia.

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit