Nezařazené

HODNOCENÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Hodnocení talentových zkoušek z hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka, bude škola rozesílat nejpozději do 16. 6. 2021.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – rezervace termínů

Z důvodu naplněné kapacity můžeme na školní rok 2021/22 přijmout nové žáky pouze na uvolněná místa. Přijímací zkoušky se budou konat individuálně od 17. 5. do 28. 5. 2021. V případě vašeho zájmu o vzdělávání musí být nejdříve vyplněna přihláška pro školní rok 2021/22. Pokud jste již v letošním školním roce vyplnili, nemusíte znovu. Pro

Výstava výtvarného oboru v Besedním domě

Výstava prací z výtvarného oboru v Besedním domě Filharmonie Brno. V měsíci únoru jsme se s výtvarným oborem účastnili výzvy vytvořit obrázky na téma hudební motivy, kterou vyhlásila Filharmonie Brno. Ta následně ze stovek prací, které jim přišly z různých ZUŠ vybrala obrázky dětí, které zdobily během dubna Besední dům Filharmonie Brno. Obrázky bylo možné shlédnout v tzv.

Prezenční výuka od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna prezenční individuální výuka v podobě "jeden na jednoho". U kolektivních předmětů pokračuje výuka distančně. Povinnost testovat žáky ZUŠ nemají. Hygienická opatření /dezinfekce, roušky/ stále platí. S pozdravem Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice

Přijetí žáka naší školy na JAMU

S potěšením oznamujeme, že náš žák Tomáš Spiřík ze třídy BcA. Jana Galii, úspěšně složil přijímací zkoušky na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění - obor Jazzová interpretace, nástroj kontrabas. Přejeme mnoho nejen hudebních úspěchů!

Piana do škol

Vážení rodiče, milí žáci. S obrovskou radostí vám všem oznamujeme, že naše škola získala nové koncertní pianino Petrof. Ve sdělovacích prostředcích jste mohli zaznamenat zprávu, že nejmenovaný klient odmítl převzít 11 nástrojů od firmy Petrof a do situace se  na začátku září vložila Nadace Karel Komárek Family Foundation. Manželé Komárkovi se rozhodli 8 pianin a 3 křídla odkoupit

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, žáci. Z důvodu vládních opatření přechází naše škola od 4. 1. 2021 ve všech vyučovaných předmětech k distanční formě vzdělávání. Podrobné informace o způsobu distanční výuky obdržíte od svých vyučujících. S přáním dobrého zdraví Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice

Volné dny 21. a 22. prosince 2020

Vážení rodiče a žáci, vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků, mimo jiné také základních uměleckých škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020

Prezenční výuka od 25. 11. 2020

Vážení žáci a rodiče. Prezenční výuka je od středy 25. 11. 2020 umožněna individuálním předmětům v podobě jeden učitel - jeden žák. Kolektivní výuka nadále probíhá formou distanční výuky…

Výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci. Usnesení vlády omezuje od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 provoz základních uměleckých škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělání v základní umělecké škole. V praxi to znamená, že se od středy 14. 10. 2020 ve všech předmětech vracíme k distanční výuce. Děkujeme za pochopení

Přejít nahoru