Nezařazené

Ústřední kolo soutěže ZUŠ- dechové nástroje

Ústřední kolo soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje se konalo 20. 5. 2022 v Praze. Mezi devět nejlepších saxofonistů v IX. kategorii se probojoval žák naší školy Marek Zamazal, kterého porota za jeho výkon ocenila 1. místem. Děkujeme Markovi za skvělou reprezentaci ZUŠ Střelice, velmi si vážíme jeho práce a k

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

V přiložených tabulkách zveřejňujeme hodnocení  zájemců o studium při příjímacích zkouškách do ZUŠ Střelice na příští školní rok. Uchazeči jsou seřazeni podle pořadového čísla, které jim bylo přiděleno. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zaslány zákonným zástupcům na emailové adresy do 10. 6. 2022. Obsazeno může být jen tolik míst v jednotlivých oborech, kolik stávajících žáků

Přijímací zkoušky – Taneční obor

Příjímací zkoušky do Tanečního oboru proběhnou dne 13. května 2022 v sále ZUŠ Střelice v rozmezí mezi 15,00 až 18,00 hodinou. Předpokladem pro přijetí je pohybová a rytmická způsobilost žáka. Posuzuje se: pohybové dispozice- ohebnost, pružnost, flexibilita, tanečnost, schopnost zopakovat pohyb a orientace v prostoru rytmické cítění komunikativnost. Sebou postačí pohodlné oblečení na cvičení (legíny,

Přijímací zkoušky – Hudební obor

Příjímací zkoušky do Hudebního oboru proběhnou dne 11. května 2022 v prostorách ZUŠ Střelice v rozmezí mezi 15,00 až 18,00 hodinou. Při přijímací zkoušce jsou ověřovány předpoklady dětí ke studiu prostřednictvím zkoušky z intonace, rytmu, motoriky a komunikace. Ke zkoušce postačí přijít s úsměvem a dobrou náladou, zkouška trvá cca 15 minut. Na všechny zájemce

Přijímací zkoušky – Výtvarný obor

Příjímací zkoušky do Výtvarného oboru proběhnou dne 10. května 2022 ve dvou skupinách. Je možné přijít buď v 16.00, nebo v 17.00, děti budou cca 45 minut ve třídě samostatně tvořit na zadané téma. Pokud přinesete své domácí práce, při hodnocení se k nim nepřihlíží. Budeme se těšit na všechny zájemce o Výtvarný obor.

Klavírní sobota

Dne 23. 4. 2022 proběhla poslední klavírní sobota z cyklu klavírních sobot na brněnské konzervatoři. Na koncertu pro pedagogy vystoupili žáci naší školy ze třídy MgA. Vanesy Graboń a MgA. Barbory Kavanové a svými krásnými výkony získali dlouhý potlesk publika. Děkujeme moc za krásnou prezentaci naší školy - Kristýně Lexové, Alžbětě Šmýdové, Elle Havlové,

OKRESNÍ KOLO TANEČNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

Okresního kola taneční soutěže ZUŠ se zúčastnily žákyně 5. ročníku - Jana Audyová, Eva Švarcová, Rozálie Göthová, Mariana Balzerová, Laura Drimlová, Sofie Slováková  získaly  bronzové pásmo, sólo Valentina Krulová získala bronzové pásmo, sólo Anna Kozáková získala bronzové pásmo, sólo Valerie Londýnová získala bronzové pásmo, sólo Aneta Bohdálková získala zlaté pásmo s návrhem na postup

PRO BOHEMIA OSTRAVA

Dne 9. dubna se konal 20. ročník mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava. V první kategorii ve hře na klavír prezentovala naši školu Klára Kyselová, ze třídy paní učitelky Vanesy Grabon, která byla mezi třemi nejmladšími účastníky. Svým krásným výkonem přesvědčila přísnou porotu a získala Čestné uznání prvního stupně. Děkujeme Klárce za její pečlivou přípravu

OBOROVÉ KONCERTY

V průběhu měsíce února a března proběhly na naší škole tradiční Oborové koncerty, na kterých se představili žáci hudebního oboru. Na sedmi samostatných koncertech si před sebou postupně zahráli žáci dřevěných dechových nástrojů, zobcových fléten, kytary, houslí, žesťových nástrojů, keyboardu, klavíru a zpěvu. V přiložené galerii najdete pár momentů z našeho snažení.

Přejít nahoru