V tabulkách na tomto odkazu najdete hodnocení uchazečů na přijímacích zkouškách do ZUŠ Střelice na školní rok 2024/25.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude škola zasílat emailem do 30ti dnů.