Bronislav Šmid

Absolvent brněnské konzervatoře v oboru hry na fagot. Pedagogické práci se věnuje více jak 28 let a na střelické ZUŠ učí od roku 1992. Vedle práce s dětmi vykonává činnost producenta a zvukaře v nahrávacích studiích.

Vyučuje: klarinet
saxofon
zobcová flétna
elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba