Zuzana Matoušková

Narodila se v Třebíči, kde od 4 let navštěvovala Základní uměleckou školu. Prošla všemi obory – tanečním, výtvarným, dramatickým i hudebním a nakonec se rozhodla věnovat se hudbě, konkrétně tedy příčné flétně. Nyní pokračuje ve studiu a zároveň začíná i svoji profesní dráhu učitele.
Vyučuje: zobcová flétna
příčná flétna