Petr Kotačka, DiS.

Vyučuje: zobcová flétna
příčná flétna
komorní a souborová hra