Pavel Hamřík

Absolvoval sólový zpěv na konzervatoři v Brně v roce 1977. Po skončení povinné vojenské služby, kterou vykonal ve Vojenském uměleckém souboru v Bratislavě, nastoupil v září 1979 jako pedagog zpěvu. Učí sólový zpěv, vede dva dětské sbory, se kterými vystupuje zvláště při církevních obřadech. Sám také sólově zpívá při různých příležitostech – koncerty, svatby, pohřby.

Vyučuje: pěvecká hlasová výchova
sborový zpěv