Ondřej Nedorost

Pochází z Rosic u Brna. Narodil se do umělecké rodiny. V současné době studuje na konzervatoři v Brně pod vedením MgA. Hany Hány (předtím MgA. Jana Ryšková v Plzni). V roce 2019 účinkoval v rámci festivalu Mozartovy děti s brněnskou filharmonií na pozici první flétny pod taktovkou Dennise Russella Daviese. Získal první místo v hudební soutěži pedagogických škol v Kroměříži a druhé místo v celostátním kole soutěže dechových souborů. Pravidelně navštěvuje interpretační kurzy MgA. Ivici Gabrišové, MgA. Jiřího Bystroně a Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy na JAMU pod vedením prof. Václava Kunta. Koncertuje v duu s harfistkou Dominikou Kvardovou. Věnuje se hudbě i teoreticky. Se studenty Masarykovy univerzity a pod vedením MgA. Kristýny Vaculové, Ph.D. (JAMU) napsal odbornou práci na téma Výuka rozšířených technik ve hře na příčnou flétnu u žáků ZUŠ. Svůj výzkum prezentoval na vědeckopopularizační soutěži Science Slam MUNI.
Své žáky by chtěl pozitivně motivovat k práci na jejich dovednostech, naučit je jak svou interpretací předávat energii, pocity a myšlenky publiku, podnítit v nich lásku ke skladbám, nástroji a především k hudbě jako takové.
Vyučuje: zobcová flétna
příčná flétna