Ondřej Nedorost

Studuje na konzervatoři v Brně pod vedením MgA. Hany Hány (předtím MgA. Jana Ryšková v Plzni). V roce 2019 účinkoval v rámcifestivalu Mozartovy děti s brněnskou filharmonií na pozici první flétny pod taktovkou Dennise Russella Daviese.

Účastnil se soukromých lekcí s Waldo Ceuenem (Hamburger Konservatorium, Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck), masterclasses s Clarou Novákovou (Soochow University Suzhou, Čína), MgA. Michalem Vojáčkem (ND Brno), ProART workshopu s Hanou Hánou a pravidelně navštěvuje

interpretační kurzy doc. Ivici Gabrišové (Konzervatorium Bratislava, Akademia umenie v Banskej Bystrici) a MgA. Jiřího Bystroně (Janáčkova konzervatoř Ostrava) a Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy na JAMU pod vedením prof. Václava Kunta. V duu s harfistkou Dominikou Kvardovou vystoupil i na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl, dále na festivalu Předehra před

Janáčkovým divadlem, a s Prokopem Štěpánkem (DiFa JAMU) na festivalu ART DESIGN FASHION v Brně s performance Fabric. Od roku 2022 je členem Symfonického orchestru Konzervatoře Brno. Pedagogicky působí na ZUŠ Střelice, a je také Flute tester a poradce ve společnosti Františkovy hudební lázně.
Vyučuje: zobcová flétna
příčná flétna