MgA. Barbora Kavanová

„Vždy, když dítko přivedlo svého příjemně překvapeného rodiče a samo domlouvalo přijetí do mé klavírní třídy, považovala jsem si toho jako odměny za svoji práci.“ MgA. Barbora Kavanová pochází z kantorské rodiny. Hru na klavír studovala nejprve na Konzervatoři Plzeň. Titul MgA. získala absolvováním Institutu pro umělecká studia Ostravské Univerzity. Od svých patnácti let se aktivně zabývá studiem klavírní pedagogiky, ale i obecně hudební a speciální pedagogiky. Své vzdělání stále prohlubuje formou účasti na přednáškách, seminářích a kurzech, nyní často společně se svými žáky. V rodné Plzni byla zaměstnána jako učitelka klavíru na ZUŠ a zároveň vyučující HV a pěveckého sboru na ZŠ. Na Ostravsku působila jako pedagog klavíru (klavír, komorní hra, korepetice, vedoucí pobočky ZUŠ). V roce 2007 se přestěhovala za svým manželem (pedagogem HF JAMU Brno), zakotvila s rodinou (2 dcerky) v Popůvkách u Brna. Věnuje se již od malička sólové i komorní hře, účastnila se mnoha soutěžních i nesoutěžních vystoupení v ČR i zahraničí, např. zajímavostí je pětitýdenní turné po Japonsku. V současné době hru na klavír hodnotí jako svůj milovaný koníček a vyučování hře na klavír jako svoje poslání. Zastává názor, že hudební talent lze rozvíjet u každého, rozhodující pro zahájení studia není výsledek zkoušky hudebnosti, ale láska k hudbě a touha učit se na konkrétní nástroj. Její žáci se již přes 10 let objevují na akcích okresního až celostátního významu, získali mnohá ocenění na soutěžích.

Vyučuje: klavír
korepetice
komorní a souborová hra