BcA. Zuzana Balkóová

Profil učitele připravujeme. Vyučující vyučuje.

Vyučuje: housle
komorní a souborová hra