BcA. Zuzana Balkóová

Pochází ze Slovenska, nyní žije v České republice, v Brně. Její první muzikantské krůčky začaly v 8 letech, kdy nastoupila na SZUŠ Heleny Madariovej v Nitře. Po úspěšných soutěžích se rozhodla věnovat umělecké dráze na Pražské konzervatoři ve třídě MgA. Radima Kresty. Během studií se dále vzdělávala a rozšiřovala své znalosti na mistrovských kurzech u prof. Jindřicha Pazdery, Mgr. Jiřího Fišera, MgA. Radima Kresty. Po absolvování na Pražské konzervatoři v roce 2018 se stala posluchačkou na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Miloše Vacka. Roku 2021 úspěšně absolvovala bakalářský cyklus a v současné době zde pokračuje ve studiu magisterském.
Při studiích působí v nejrůznějších orchestrech a seskupeních jako Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Brno Contemporary Orchestra, Ensemble Opera Diversa, Český národní symfonický orchestr, Virtuosi Brunenses a další.
Pedagogické činnosti se věnuje dva roky a v současné době působí mimo ZUŠ Střelice taktéž jakožto učitelka hry na housle na SZUŠ Slovácko v Uherském Hradišti.

Vyučuje: housle
komorní a souborová hra