BcA. Klára Jandová

Na housle začala hrát ve 4 letech pod vedením Hany Vojtkové. Absolvovala Konzervatoř Brno ve třídě Mgr. Pavla Kyncla, poté vystudovala bakalářský titul na HF JAMU u MgA. Bohuslava Matouška. Kromě hry na housle se zabývá zpěvem, hrou na klavír a hrou na EKN.  Jako pedagog působí od roku 2011. Aktivní práci s dětmi se věnuje od svých 15 let.

Vyučuje: housle
keyboard
komorní a souborová hra