Výtvarný obor – Střelice

  • PVV – přípravná výtvarná výchova pro žáky od 5 – 7 let
  • I. stupeň – 7 leté studium pro žáky od 7 let
  • II. stupeň – 4 leté studium pro žáky od 14 let
  • Studium pro dospělé

Vyučované předměty

Výtvarná výchova

Učitel
plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba Mgr. Alena Zouharová 

Výtvarný obor je tu pro děti a mladé lidi se zájmem o výtvarné vzdělávání. Pomáhá otevírat cestu tam, kde vidí chuť a touhu k vlastnímu výtvarnému objevování a pomáhá ho dále rozvíjet. Zájem o tvorbu je zde základem, na kterém můžeme dále stavět. Skrze témata, která dávají prostor k vlastnímu vyjádření, procházíme jednotlivé techniky kresby, malby, grafiky, prostorové, objektové a akční tvorby.

Učíme se pomocí stínování prostorově vyjádřit svět a malbou mu individuálním barevným cítěním dodat strukturu i atmosféru. Zkoušíme abstraktně vyjadřovat své pocity a zaznamenávat nezaznamenatelné. Prostorová tvorba skýtá nepřeberné možnosti objevování nejen v rámci modelování, užitkové keramické tvorby a kašírování ale i výrobků z drátu, šperků z netradičních materiálů a dalšího výtvarného experimentování.

Dětem je k dispozici plně vybavený výtvarný ateliér, včetně keramické pece, grafického lisu a dalšího vybavení potřebného pro naši práci. Výtvarný obor nabízí prostor ponořit se do vlastní fantazie a podívat se na svět jinýma očima.

Galerie výtvarného oboru

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit