Havana Band

Soubor zaměřený na interpretaci latinskoamerické hudby, zejména pak salsy a samby. Všichni hráči si postupně osvojují i perkusní nástroje a rozvíjejí tak své rytmické cítění, rovněž jsou vedeni k improvizaci.   Vyučující Jan Galia

Elektronická žákovská knížka

Přihlásit