Školné

Stanovení úplaty za vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Na školní rok 2023/2024 byla stanovena  platba v této výši:

hudební obor PHV (přípravka včetně výuky nástroje) 300 Kč měsíčně
I. a II. cyklus 300 Kč měsíčně – 1 žák v 1 hodině
230 Kč měsíčně – 2 až 4 žáci v 1 hodině
 
 
výtvarný obor   230 Kč měsíčně
taneční obor   250 Kč měsíčně

Úplatu za vzdělávání je možno zaplatit pololetně nebo jednorázově na celý školní rok:

  • hotově ve sborovně ZUŠ v pokladních hodinách denně od 13,30 do 16 hod.
  • bezhotovostně převodem na účet školy – 238360890/0300
  • pokyn k provedení platby včetně variabilního symbolu (pro každou platbu nový) a termínu splatnosti, obdržíte emailem na začátku září a pro 2. pololetí na začátku ledna