Přijímací řízení

Vzdělání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022, kde se ověřují studijní předpoklady žáka, proběhnou v prostorách ZUŠ Střelice. Výtvarný obor –  termín upřesníme , Hudební obor – termí upřesníme, Taneční obor – temrín upřesníme. Škola má v současnosti naplněnou kapacitu. Žák může být přijat pouze v případě uvolněného místa v požadovaném oboru nebo předmětu.

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. V rámci zpracování přihlášky dítěte dochází ke zpracování osobních údajů uchazeče (dítěte/žáka), tak jeho zákonných zástupců. Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době jejich uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt údajů (dítě, žák, zákonných zástupce), tak škola jako správce osobních údajů.  Číst dále …