Přijímací řízení

Vzdělání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020, kde se ověřují studijní předpoklady žáka, proběhnou v prostorách ZUŠ Střelice. Výtvarný obor 21. 5. 2019 v 16 a 17 hodin, Hudební obor a Taneční obor 24. 5. 2019 mezi 15 – 18 hodinou. Škola má v současnosti naplněnou kapacitu. Žák může být přijat pouze v případě uvolněného místa v požadovaném oboru nebo předmětu.

 Elektronická přihláška    

Při podání elektronické přihlášky Vám přijde potvrzení ze systému Klasifikace.  Pokud se tak nestane, kontaktujte vedení školy.