Dne 20.3. se v sále OÚ uskutečnil koncert oborů kytara a housle.