Dne 6.3. se v sále OÚ uskutečnil koncert pěveckého oboru.