V programu 11. ročníku mezinárodního festivalu “Magický klavír” v Opavě účinkovala Zuzana Buchtová a Marie Hrbková ze třídy B. Kavanové.
Na klavírním koncertě v sále Konzervatoře Brno zahrála Anna Bartlová a klavírní duo Veronika Zamazalová – Ella Havlová (žákyně ze třídy H.Koňárkové a B.Kavanové)
Blahopřejeme ke krásným výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!