Dne 15.11.  se v sále OÚ uskutečnil koncert klavíristů naší školy.