Účast na přijímacích zkouškách byla již tradičně veliká. V přiložených souborech najdete pod svým číslem hodnocení přijímacích zkoušek – pozor, nejedná se o výsledek přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude škola rozesílat mailem nejpozději do 16. 6. 2023 až na základě uvolněných míst.

Hodnocení VO

Hodnocení TO

Hodnocení HO