Ve dnech 25.4.- 27.4.2023 se konala v Poličce celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů.
Naši školu vzorně reprezentovala klavíristka Maruška Hrbková ze třídy MgA. Barbory Kavanové. Na klavir hraje cca rok, byla druhým nejmladším účastníkem soutěžní přehlídky a získala zlaté pásmo spolu se zvláštním oceněním za interpretaci. Gratulujeme!