Dne 5.4. proběhl v sále OU klavírní koncert žáků naší školy.