Dne 8.3. proběhl v sále OU koncert kytar a smyčcových nástrojů.