Domluvy rozvrhů individuálních hodin na školní rok 2022/2023 budou probíhat 1. a 2. září dle instrukcí jednotlivých učitelů. Zařazení žáků do jednotlivých skupin předmětu Hudební nauka je k nahlédnutí na níže přiloženém odkazu.

Rozpis žáků

Na setkání a spoustu hudebních zážitků se těší pedagogický sbor ZUŠ.