Počty zájemců o výuku na ZUŠ Střelice ve školním roce 2022/23 podle
oborů a počty přijatých

Hudební obor :  66 uchazečů podalo 85
přihlášek, přijato 30 žáků do předmětů – viz. tabulka

Výtvarný obor: 28 uchazečů  /2 se přijímací zkoušky neúčastnili/,
přijati 4 žáci

Taneční obor: 29 uchazečů /1 se přijímací zkoušky neúčastnil/,
přijati 3 žáci