V přiložených tabulkách zveřejňujeme hodnocení  zájemců o studium při příjímacích zkouškách do ZUŠ Střelice na příští školní rok. Uchazeči jsou seřazeni podle pořadového čísla, které jim bylo přiděleno.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zaslány zákonným zástupcům na emailové adresy do 10. 6. 2022. Obsazeno může být jen tolik míst v jednotlivých oborech, kolik stávajících žáků ukončí studium k 30. 6. 2022.

Robert Kukla