Příjímací zkoušky do Výtvarného oboru proběhnou dne 10. května 2022 ve dvou skupinách. Je možné přijít buď v 16.00, nebo v 17.00, děti budou cca 45 minut ve třídě samostatně tvořit na zadané téma. Pokud přinesete své domácí práce, při hodnocení se k nim nepřihlíží. Budeme se těšit na všechny zájemce o Výtvarný obor.