Dne 23. 4. 2022 proběhla poslední klavírní sobota z cyklu klavírních sobot na brněnské konzervatoři. Na koncertu pro pedagogy vystoupili žáci naší školy ze třídy MgA. Vanesy Graboń a MgA. Barbory Kavanové a svými krásnými výkony získali dlouhý potlesk publika. Děkujeme moc za krásnou prezentaci naší školy – Kristýně Lexové, Alžbětě Šmýdové, Elle Havlové, Veronice Zamazalové, Ondřeji Kyselému a přejeme všem hodně úspěchu do budoucna.