Okresního kola taneční soutěže ZUŠ se zúčastnily žákyně 5. ročníku – Jana Audyová, Eva Švarcová, Rozálie Göthová, Mariana Balzerová, Laura Drimlová, Sofie Slováková  získaly  bronzové pásmo, sólo Valentina Krulová získala bronzové pásmo, sólo Anna Kozáková získala bronzové pásmo, sólo Valerie Londýnová získala bronzové pásmo, sólo Aneta Bohdálková získala zlaté pásmo s návrhem na postup do krajského kola. Všem blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.