Dne 9. dubna se konal 20. ročník mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava. V první kategorii ve hře na klavír prezentovala naši školu Klára Kyselová, ze třídy paní učitelky Vanesy Grabon, která byla mezi třemi nejmladšími účastníky. Svým krásným výkonem přesvědčila přísnou porotu a získala Čestné uznání prvního stupně. Děkujeme Klárce za její pečlivou přípravu a přejeme mnoho dalších úspěchů na velkém pódiu.