Dne 26. března se konal další cyklus klavírní soboty, na kterám přednášel vynikající český klavírista Jan Bartoš. V rámci obědového koncertu talentovaných žáků, vystoupila naše žákyně klavírního oddělení Klára Kyselová ze třídy paní učitelky Vanesy Grabon. Její přesvědčivý a krásný výkon vzbudil obrovský potlesk publika. Děkujeme Klárce za výbornou reprezentaci školy a přejeme ji další úspěchy!