Krajského kola se účastnili žáci zpěvu, Christian BERGER – 2. místo, Adam KAZDA – 1. místo, Jakub KOŇÁREK – 2. místo a DUO ZUŠ Střelice – 2. místo. Ve hře na dechové nástroje  Karolína DEJLOVÁ – 1. místo, postup do celostátního kola náhradník, Monika DLOUHÁ – 1. místo, postup do celostátního kola náhradní, Marek ZAMAZAL – 1. místo s postupem do celostátního kola a Vojtěch BEZOUŠEK – 2. místo.

Všem žákům děkujeme za jejich snažení a úspěch. Velice si vážíme jejich práce a příkladnou reprezentaci naší školy.