Vážení rodiče, milí žáci. S obrovskou radostí vám všem oznamujeme, že naše škola získala nové koncertní pianino Petrof.

Ve sdělovacích prostředcích jste mohli zaznamenat zprávu, že nejmenovaný klient odmítl převzít 11 nástrojů od firmy Petrof a do situace se  na začátku září vložila Nadace Karel Komárek Family Foundation. Manželé Komárkovi se rozhodli 8 pianin a 3 křídla odkoupit a věnovat je školám. https://cnn.iprima.cz/miliardar-komarek-koupil-od-petrofu-piana-odmitnuta-cinou-dostanou-je-ceske-skoly-9051

Byl vypsán konkurz, kam se mohly přihlásit všechny Základní umělecké školy a školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. 11 nástrojů již má své nové majitele, ale Nadace KKFF následně zveřejnila sbírku na 50 nových pianin do dalších 50ti vybraných škol.

Nástroj sice nezískala, ale byla vybrána mezi právě těch 50 škol!! Školy byly pečlivě posuzovány a odborná komise rozhodovala mezi mnoha faktory jako například staří nástrojů, vybavení školy a v neposlední řadě i úspěchy dané školy. Cílová částka pro jedno pianino je 219000 Kč a nejmenovaný dárce si vybral i ZUŠ Střelice a obdaroval nás krásným, novým nástrojem.

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům, občanům a všeobecně dobrým lidem, kteří nám pomohli v této sbírce a podpořili naší školu! A ne na posledním místě obrovské „děkuji“ také patři manželům Komárkovým a lidem, kteří pracuji v jejích nadaci Karel Komárek Family Foundation.

Přejeme zbylým školám, aby se také brzy  radovaly a získaly nové koncertní pianino Petrof.

Více o projektu se můžete dočíst na: https://pianadoskol.cz/

Všechny moc zdravíme a přejeme hodně pozitivní energie v této nelehké době!

Vanesa Graboń, ZUŠ Střelice