Mgr. Kristina Rafailov

Vystudovala konzervatoř v Teplicích v oboru hra na příčnou flétnu a poté magisterské studium v oboru Hudební věda na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 se věnuje pedagogické činnosti ve hře na zobcovou a příčnou flétnu a výuce hudební teorie. V současné době studuje doktorské studium na pedagogické fakultě MU. Jejím disertačním projektem je inovace pedagogických metod ve výuce hudební nauky na základních uměleckých školách. Cílem její pedagogické práce je hravou formou rozvíjet zájem dětí o hudbu, rozvíjet jejich hudební schopnosti a dovednosti, vést žáky k celkovému vnímání kultury a v neposlední řadě přiblížit jim hudbu tak, aby se stala nezbytnou součástí jejich budoucího života.

Vyučuje: hudební nauka
přípravná hudební výchova
zobcová flétna
příčná flétna
komorní a souborová hra