Marie Halíková, DiS

Profil učitele připravujeme. Vyučující vyučuje

 
Vyučuje: hudební nauka
přípravná hudební výchova
housle
komorní a souborová hra