Hodnocení talentových zkoušek z hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka, bude škola rozesílat nejpozději do 16. 6. 2021.