S potěšením oznamujeme, že náš žák Tomáš Spiřík ze třídy BcA. Jana Galii, úspěšně složil přijímací zkoušky na brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění – obor Jazzová interpretace, nástroj kontrabas. Přejeme mnoho nejen hudebních úspěchů!