Na základě úpravy mimořádných opatření spočívající v povolení individuální výuky na ZUŠ tzn. /jeden učitel – jeden žák/
od 12. 10. 2020 obnovujeme běžný provoz této výuky se stále platnými hygienickými opatřeními pro výuku.

V případě spojených hodin /dva žáci – jeden učitel/ bude tato výuka rozdělena. O rozvržení této výuky vás budou informovat vyučující.

V kolektivní výuce se s vámi může učitel domluvit na tzv. individuální konzultaci, ale pořád je v režimu a v rámci distanční výuky.

Nově také 26. a 27. října vyhlašuje MŠMT dny volna, na které navazují státní svátek a podzimní prázdniny.

S pozdravem

Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice