Z nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jmk se od 5. 10. 2020 omezuje provoz základních uměleckých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole. Z tohoto důvodu bude od pondělí 5. října probíhat výuka všech předmětů distančním způsobem.

Prosím informujte své vyučující o zapojení žáka do této formy výuky, protože podle § 184a ods. 3. není žák povinen se této výuky účastnit.

Děkuji za pochopení této situace.

Robert Kukla, ředitel ZUŠ Střelice