Vzhledem k opatřením  Covid-19, vydává ZUŠ Střelice tato pravidla vstupu do budovy školy