Hodnocení přijímací zkoušky do výtvarného oboru konané dne 7. 9. 2020 najdete v přiložené tabulce