Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.