Přijímací zkoušky pro hudební obor, proběhnou podle rozpisu od 1.6. do 5.6. 2020. Pro taneční a výtvarný obor se přijímací zkoušky nekonají z důvodu naplněné kapacity.

Hudební obor:

1. 6. v 17:00 – flétny
2. 6. v 15:00 – trombon, baskřídlovka, tuba
4. 6. v 16:00 – klavír
4. 6. v 17:30 – zpěv
5. 6. v 12:30 – bicí
5. 6. v 14:00 – housle
5. 6. v 14:30 – kytara