Na základě § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na Základní umělecké škole ve Střelicích volno ve dnech školního vyučování v termínu 13. 2. a 14. 2. 2020. Výuka nebude probíhat z důvodu pořádání okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír
/Z organizačních důvodů se volno týká i výuky, která probíhá na odloučeném pracovišti v Ostopovicích/.

Robert Kukla
ředitel ZUŠ Střelice